Når du tror, ​​vil du oppnå

Hver og en i#XUANGEtror på#Høy frekvenstransformatorFor sin robusthet, kostnadseffektive, spare plass og dens kvalitet.

Nok et gjennombrudd for #xuange og #high frekvenstransformator ved å levere 3000 stykker til Ukraina.

Hvorfor brukes krafttransformatorer?

Krafttransformatorer brukes av flere grunner i det elektriske kraftsystemet.Noen av dem er:

For å redusere strømtapet ioverføringslinjer: Elektrisk effekt genereres ved lavspenningsnivåer, noe som resulterer i høye strøm- og høye linjetap på grunn avohmskoppvarming.Ved å bruke enstep-up transformatorPå generasjonsstasjonen kan spenningsnivået økes, og strømmen kan reduseres, noe som reduserer linjetapet og forbedrermaktfaktor.Tilsvarende, ved mottakende ende, kan en nedtrappende transformator brukes til å senke spenningsnivået til en passende verdi for distribusjon og forbruk.

For å gi galvanisk isolasjon mellom kretsløp: Krafttransformatorer kan gi elektrisk isolasjon mellom to eller flere kretsløp som har forskjellige potensialer eller frekvenser.Dette kan forhindre kortslutning, grunnfeil, forstyrrelser og skade på sensitivt utstyr.

For å matche belastningenimpedansmed kildeimpedansen: Krafttransformatorer kan justere spennings- og strømnivåene til en krets for å matche belastningsimpedansen med kildeimpedansen.Dette kan forbedre kraftoverføringen og effektiviteten til kretsen.

For å gi flere spenningsnivåer for forskjellige applikasjoner: Strømtransformatorer kan gi forskjellige spenningsnivåer for forskjellige formål, for eksempel belysning, oppvarming, kjøling, kommunikasjon, etc. så vel som enfasekraft for innenlandske applikasjoner.

 

Krafttransformatorer er statiske enheter som overfører elektrisk energi fra en krets til en annen uten å endre frekvensen.De jobber med prinsippet om elektromagnetisk induksjon og kan trappe opp eller trappe ned spenningsnivået til en vekselstrømforsyning.Krafttransformatorer er avgjørende for overføring, distribusjon og utnyttelse av elektrisk kraft i forskjellige sektorer.De har forskjellige typer, spesifikasjoner og applikasjoner avhengig av design, funksjon og formål.


Innleggstid: 19. september 2023