Krafttransformator

Følgende artikkel blir videresendt, ikke original, fra: elektrisk 4 u

Extracto : https: //www.electrical4u.com/electrical-power-transformer-definition-and-types-of-transformer/#google_vignette

En strømtransformator er en statisk enhet som overfører elektrisk energi fra en krets til en annen uten å endre frekvensen.Det fungerer på prinsippet om elektromagnetisk induksjon og kan trappe opp eller trappe ned spenningsnivået til en vekselstrøm (AC) -forsyning.Krafttransformatorer er avgjørende for overføring, distribusjon og utnyttelse av elektrisk kraft i forskjellige sektorer.

2

Hva er en makttransformator?

En krafttransformator er definert som en transformator som fungerer med høye spenninger og strømmer i kraftsystemnettverket.Det brukes hovedsakelig til å øke eller redusere spenningsnivået mellom generatoren og distribusjonskretsene.En krafttransformator har to eller flere viklinger som er magnetisk koblet gjennom en kjerne.En varierende strøm i en vikling skaper en varierende magnetisk fluks i kjernen, noe som induserer en varierende spenning i de andre viklingene.Forholdet mellom spenningene i primære og sekundære viklinger avhenger av antall svinger i hver vikling.

3

Krafttransformatorer er klassifisert som statiske enheter fordi de ikke har noen bevegelige eller roterende deler.De er også passive enheter fordi de ikke genererer eller bruker elektrisk energi, men bare overfører den fra en krets til en annen.Krafttransformatorer kan operere med høy effektivitet og pålitelighet i lange perioder.

Hvorfor brukes krafttransformatorer?

Krafttransformatorer brukes av flere grunner i det elektriske kraftsystemet.Noen av dem er:

  • For å redusere strømtapet i overføringslinjer: Elektrisk effekt genereres ved lavspenningsnivåer, noe som resulterer i høye strøm- og høye linjetap på grunn av ohmisk oppvarming.Ved å bruke en opptrappende transformator på generasjonsstasjonen, kan spenningsnivået økes, og strømmen kan reduseres, noe som reduserer linjetapet og forbedrer effektfaktoren.Tilsvarende, ved mottakende ende, kan en nedtrappende transformator brukes til å senke spenningsnivået til en passende verdi for distribusjon og forbruk.
  • For å gi galvanisk isolasjon mellom kretsløp: Krafttransformatorer kan gi elektrisk isolasjon mellom to eller flere kretsløp som har forskjellige potensialer eller frekvenser.Dette kan forhindre kortslutning, grunnfeil, forstyrrelser og skade på sensitivt utstyr.
  • For å gi flere spenningsnivåer for forskjellige applikasjoner: Strømtransformatorer kan gi forskjellige spenningsnivåer for forskjellige formål, for eksempel belysning, oppvarming, kjøling, kommunikasjon, etc. så vel som enfasekraft for innenlandske applikasjoner.

 4

Krafttransformatorer er statiske enheter som overfører elektrisk energi fra en krets til en annen uten å endre frekvensen.De jobber med prinsippet om elektromagnetisk induksjon og kan trappe opp eller trappe ned spenningsnivået til en vekselstrømforsyning.Krafttransformatorer er avgjørende for overføring, distribusjon og utnyttelse av elektrisk kraft i forskjellige sektorer.De har forskjellige typer, spesifikasjoner og applikasjoner avhengig av design, funksjon og formål.

20230818115620
2023081811562
0230818120357
20230818120358
20230818120359

Innleggstid: 18. august 2023